Lọc thác sobo

Lọc thác sobo

Lọc thác sobo

Lọc thác sobo

Lọc thác sobo| lọc thác| lọc thuỷ sinh| sobo
Lọc thác thích hợp dùng cho hồ thuỷ sinh có thể tích dưới 50l -Lọc 303H thich hợp với hồ có kích thước từ 30 tới 35cm thẻ tích dưới 15l -Lọc 606H thich hợp với hồ có kích thước từ 40 tới 45cm thẻ tích dưới 35l -Lọc 607H thich hợp với hồ có kích thước từ 50 tới 60cm thẻ tích dưới 50l
Sobo
0
Go Top